VoCongMinh's BLOG

Đề tài tiểu luận môn KTMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

DANH SÁCH ĐỀ TÀI MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Lớp : NCTH (CAO ĐẲNG NGHỀ TIN HỌC)

———————————————————————————————————————————-

MỖI NHÓM TỰ CHỌN 01 ĐỀ TÀI ĐỂ THỰC HIỆN

YÊU CẦU :

  • TỐI ĐA 3 SINH VIÊN/1 NHÓM
  • IN VÀ ĐÓNG QUYỂN ĐỂ NỘP.
  • TRÊN BÌA GHI RÕ: TÊN ĐỀ TÀI, HỌ TÊN, MSSV, LỚP, SỐ ĐIỆN THOẠI
  • DÀNH MỘT TRANG ĐẦU ĐỂ GV NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.
  • TRONG BÀI BÁO CÁO TIỂU LUẬN PHẢI CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA.

NGÀY BÁO CÁO

  • THÔNG BÁO SAU.

Chú ý:

– Những đề tài nào không đáp ứng yêu cầu trên thì được đánh giá là không đạt

– Các bạn có thể tìm đề một bài báo giới thiệu về công nghệ mới bằng Tiếng Anh khoảng 10 – 15 trang. Sau đó dịch lại Tiếng Việt để nộp và nộp cả bản Tiếng Anh.

Địa chỉ download đề tài gợi ý: De tai KTMT

18/03/2010 - Posted by | KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: