VoCongMinh's BLOG

BÀI GIẢNG CWNA

tai lieu tham khao ofdm

Giáo trình CWNA: McGraw.Hill.CWNA.Certified.Wireless.Network

Giáo trình CWNA (Tiếng Việt): CWNA-SCAN

SLIDE TIẾNG VIỆT:

chapter01-Wireless Standard

chapter02-Antenna

chapter02-RF

chapter03-Spread Spectrum

chapter04-802.11 & MAC

chapter05- Bao mat

Tong quat

Tài liệu thực hành: lab-CWNA

Đề tài tiểu luận gợi ý: tieu-luan

 

03/08/2015 - Posted by | CWNA

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: